Dokumenty

Dokumenty

Regulamin

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy – PDF
Formularz zgłoszeniowy – on-line 

Kwestionariusz Samooceny I

Harmonogram-wsparcia

Kuźnia zarządzania projektami – Harmonogram szkoleń

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Warsztatów Teatralnych

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram Warsztatów Teatralnych

Kuźnia nauki – Harmonogram szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram spotkań z Mentorem