Dokumenty

Dokumenty

Regulamin

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy – PDF
Formularz zgłoszeniowy – on-line 

Kwestionariusz Samooceny I

Harmonogram-wsparcia

Kuźnia zarządzania projektami – Harmonogram szkoleń

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Warsztatów Teatralnych

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram Warsztatów Teatralnych

Kuźnia nauki – Harmonogram szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram spotkań z Mentorem

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań z mentorem I

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań z mentorem II

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań z mentorem III

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań z mentorem IV

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram spotkań z mentorem

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram Kursu przewodnikowskiego

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram szkoleń

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram spotkań z Mentorem