Dokumenty

Dokumenty

Regulamin

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji do projektu

Formularz zgłoszeniowy – PDF
Formularz zgłoszeniowy – on-line 

Harmonogram wsparcia

Kwestionariusz Samooceny I

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – artykuł o meczu Jagiellonii

Kuźnia zarządzania projektami – Harmonogram szkoleń

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Warsztatów Teatr

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram Szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram spotkań z Mentorem

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań mentor I

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań mentor II

Kuźnia zarządzania projektami – Harmonogram spotkań mentor III

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram spotkań z mentorem IV

Kuźnia Zarządzania projektami – Harmonogram wolontariatu

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram spotkań z mentorem I

Kuźnie Wolontariatu – Harmonogram spotkań z mentorem II

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram Kursu przewodnikowskiego

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram szkoleń

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram wolontariatu grupa I

Kuźnia Wolontariatu – Harmonogram wolontariatu grupa II

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram spotkań z Mentorem I

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram spotkań z Mentorem II

Kuźnia nauki – Harmonogram Warsztatów Teatralnych

Kuźnia nauki – Harmonogram szkoleń

Kuźnia nauki – Harmonogram wolontariatu

Kuźnia nauki – Harmonogram kursu przewodnikowskiego

Kuźnia Umiejętności Społecznych OzN – Harmonogram wolontariatu