Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w dwóch etapach/edycjach. W każdej edycji projektu weźmie udział średnio 40 osób.
Nabór do I edycji Kuźni IX-X 2018 r. II edycja VII-IX 2019 r.
W przypadku osób z niepełnosprawnościami rekrutacja docelowo skierowana do uczniów Zespołu Szkół nr 16.

Możliwość przystąpienia do projektu:

  • poprzez stronę www (formularz elektroniczny),
  • osobiście w biurze projektu/oddziale biura projektu w ZHP,
  • pocztą na adres biura projektu.

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie przejdzie wstępną ocenę kompetencji społecznych w formie:
a) weryfikacji wewnętrznej (samoocena odbiorcy oraz ocena dokonana przez opiekuna w ramach projektu) oraz
b) weryfikacji zewnętrznej (test psychometryczny wykonany przez niezależnego psychologa).
Każdy uczestnik projektu na podstawie wstępnej oceny kompetencji społecznych przeprowadzonej na etapie rekrutacji przypisywany będzie do zadania. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wpływania na to w jakim zadaniu będą brać udział.

Kryteria formalne

  • osoby w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju
  • zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie województwa podlaskiego – oświadczenie lub zaświadczenie.

Kryteria premiujące

  • Mężczyźni (+10 pkt.)
  • Osoby uczące się w ostatnich latach edukacji (2 ostatnie lata edukacji na danym etapie) (+8 pkt.)
  • Osoby z niepełnosprawnościami (+5 pkt.)